Værd at vide om varmepumper

Der findes grundlæggende 4 opvarmningsløsninger i de danske boliger: Fjernvarme, elvarme, olie/gas-fyr og varmepumper.

I takt med at de fossile brændstoffer skal udfases, for at passe på miljøet, vil mange boligejere skulle tage stilling til, hvilken opvarmningsform, der skal erstatte den gamle. Ligger boligen indenfor fjernvarmenettet er valget oplagt, men gør den ikke, står valget mellem elvarme eller varmepumpe.

Begge dele kan give reduktion i elafgiften – men en varmepumpe er den absolut mest energieffektive og giver dermed også den laveste varmeregning.

Forskellige varmepumpetyper

Når man taler om varmepumper, dækker det over 3 forskellige slags: Luft-til-luft, luft-til-vand og jordvarmepumper.

Luft-til-luft varmepumper installeres typisk i sommerhuse eller som supplement i boliger, der i forvejen har en anden varmeløsning, men mangler ekstra varme i udvalgte rum - eller også ønsker muligheden for aircondition. En luft-til-luft varmepumpe kan nemlig begge dele.

Den varmepumpe der typisk erstatter et olie- eller gasfyr i en bolig, er imidlertid en luft-til-vand varmepumpe. En jordvarmepumpe kan også anvendes, men er en del dyrere og kræver samtidig en stor have, som anlægget kan graves ned i.

En luft-til-vand varmepumpe og en jordvarmepumpe fungerer dog grundlæggende på samme måde. Ved en jordvarmepumpe hentes varmen dog fra jorden, i stedet for luften.

Sådan fungerer en varmepumpe

En varmepumpe består af to dele. En der sidder udenfor og en, der sidder indenfor. Den udvendige del sørger for at lede varmen fra den udendørs luft ind i varmepumpesystemet. Her møder denne varme et kølemiddel med så lavt et kogepunkt, at selv kold luft kan få det til at koge.

Det er også derfor, varmepumper og jordvarmeanlæg fungerer hele året rundt – selv i frostvejr.

Når kølemidlet koges, dannes der damp og dette bliver via kompressoren omdannet til varm gas. Gassen føres så til en kondensator, som afgiver varmen fra gassen til boligens radiatoranlæg. I stedet for at opvarme din bolig med naturgas, bliver den således opvarmet af den gas, som kølemidlet i varmepumpen har dannet.

Vil du passe yderligere på miljøet, kan du vælge en varmepumpe med et miljøvenligt kølemiddel, der består af naturlige stoffer, som allerede findes og omsættes i naturen. Du kan samtidig vælge at få strøm fra vindmøller, så den el, der bruges til din varmepumpe, også er grøn.

Lavere varmeregning og reduktion i elafgiften

Udgifterne til varme fra en varmepumpe er markant lavere, end det er tilfældet med for eksempel gasfyr eller elvarme.

En varmepumpe bruger ganske vist også el. Det er nødvendigt for, at den kan køre. Den er dog så effektiv, at den for hver kWh den tilføres, skaber varme svarende til, hvad 4 kWh ville bidrage med, såfremt boligen havde elvarme.

Når du opvarmer din bolig med el eller en varmepumpe, er du berettiget til nedsat elafgift. Det betyder, at du sparer elafgiften på det af dit årlige forbrug, der overstiger 4.000 kWh. Det giver en besparelse på hele 1,12 kr. pr. kWh.

Du kan få tilskud til din varmepumpe

Mulighed for reduktion i elafgiften er indført i håbet om at gøre det endnu mere attraktivt at udskifte ældre olie-, gas- og pillefyr med de mere miljøvenlige varmepumper.

Udover reduktion i elafgiften er der yderligere økonomisk hjælp at hente med Energistyrelsens mulighed for tilskud gennem Bygningspuljen. Den består af et fastsat millionbeløb, som danske boligejere kan ansøge om at få del i, og der er mulighed for 5-cifrede beløb i tilskud.

Puljen er opdelt i flere ansøgningsrunder, og der gives tilsagn til tilskud efter først-til-mølle-princippet. Du bør derfor ansøge om tilskud til din varmepumpe, så snart puljen åbner for ansøgninger. Du kan se hvordan det sker på denne side.