Tips til at vælge den bedste røgalarm

Nu har der igen været uhyggelige hændelser i vores omverden, som viser vigtigheden af at installere en røgalarm i hjemmet.

I en kritisk situation kan røgalarmen nemlig være altafgørende:

 • Røgalarmer redder menneske- og dyreliv.
 • Røgalarmer øger sandsynligheden for at ilden kan bekæmpes, før det er for sent.
 • Røgalarmer kan medvirke til, at du slipper for at forlade dit hjem i månedsvis.
 • Røgalarmer kan være med til at redde dine uerstattelige ejendele (fotos, arvestykker osv.) fra at gå op i røg.

Fra 1. december 2004 blev det et lovkrav, at der i alle nyopførte boliger (både parcelhuse og etageejen­domme) skal installeres røgalarmer.

Der bør placeres mindst én røgalarm i hver bolig, dog mindst én på hver etage. Derudover skal alarmerne være tilsluttet strømforsyningen og forsynet med batteribackup.

For øvrige boliger er der ingen lovkrav. Her benyttes oftest batteridrevne alarmer.

Ét er lovgivning og sundt fornuft. Noget andet er de mange praktiske spørgsmål, der melder sig i denne sammenhæng, alarmtype, placering m.v.

F.eks. bør beboernes alder og fysiske tilstand tages med i overvejelserne:

 • Mange børn helt op til 16 års-alderen vågner ikke, når røgalarmen går i gang. Selvom børnene registrerer lyden, sorterer de den fra som irrelevant og vågner således ikke. Det kan derfor være en fordel at opsætte røgalarmer, der også giver signal i forældrenes soveværelse.
 • Hørehæmmede kan med fordel vælge en alarm, der både giver signal med lyd og lys.
 • Ældre mennesker og gangbesværede bør have flere alarmer end yngre og raske mennesker, da de kan have brug for at blive alarmeret i ekstra god tid.

Der findes to typer af røgalarmer, som begge skal være CE-mærkede:

Ioniserende

 • Bedst til påvisning af mindre mængder af røg fremstillet ved flammende brande.
 • Måler indholdet af små, usynlige ioniserende røgpartikler.
 • Indeholder en minimal radioaktiv kilde og skal derfor håndteres iflg. brugsanvisningen.
 • Skal tillige være godkendt af Dansk Varefakta Nævn.

Optiske

 • Bedst til påvisning af røgfyldte brande.
 • Måler ved hjælp af infrarødt lys luftens indhold af synlige røgpartikler.
 • Kaldes af nogle producenter fotoelektrisk røgalarm.

Nogle modeller kan serieforbindes – også trådløst – så alle alarmer går i gang, hvis bare én af dem udløses. 

Find en god røgalarm her.

Hvordan placerer man røgalarmer?

 • Opsæt mindst én alarm på hver etage.
 • I loftet – på rummets højeste punkt – da røg naturligt søger opad.
 • Helst midt i rummet, mindst 50 cm fra hjørner, døre, vinduer og udluftningsventiler, som evt. vil kunne hindre røgen i at nå hen til røgføleren.
 • I soveværelserne (vigtigst!) – eller i tilstødende arealer, så alarmen vil kunne høres i alle soveværelser.

Supplerende kan alarmer opsættes i:

 • Teenage værelset, som ofte indeholder en del elektronisk udstyr.
 • Køkkenet, idet en række elektriske installationer som køleskab og opvaskemaskine er tilsluttet om natten. Ved placeringen bør dog tages hensyn til, at stegeos og damp vil kunne udløse fejlalarmer.
 • Stuen – her bør alarmen ikke placeres i nærheden af pejs/brændeovn.

Vedligeholdelse af røgalarmer

Selv den bedste røgalarm skal tjekkes og holdes ved lige.

 • Alarmen skal afprøves regelmæssigt, f.eks. en gang om måneden – og når man har været bortrejst.
 • Hav altid et ekstra batteri liggende.
 • Fjern støv fra alarmen jævnligt, eksempelvis med en let fugtig klud eller støvsugeren.

Hvilken er den bedste røgalarm?

Det afhænger af, hvilken type bolig du har, størrelsen af denne, og hvor mange mennesker (og dyr) der er i dit hjem.

Der findes så mange forskellige modeller, så det er svært at udnævne de bedste. I private hjem er røgalarmer der kører på batteri (og kan serieforbindes) dog en super god løsning,

Forbrugerrådets Medlemsblad Tænk har testet en række røgalarmer. En del af alarmerne dumpede, fordi de reagerer for langsomt. Der er derfor grund til at se sig for, når man skal købe en røgalarm.