6 gode råd til at undgå rotter

Det kan være svært at undgå rotter. Rotter på loftet, rotter i kælderen, rotter i haven, rotter I kloakken, rotter er en plage, uanset hvor de befinder sig. Ikke alene kan de ødelægge og gøre store skader, de bærer også rundt på et hav af sygdomme. Sygdomme som både du, din familie og eventuelle hus- og kæledyr kan blive smittet med. Så rotter – dem skal du undgå!

Den eneste grund til, at rotterne kommer på besøg, er mad. Det er sulten, der driver dem. Og det er nemt for dem at finde føde i huse, hønsehuse, stalde, kloakker, skraldespande, kompostbunker og et hav af andre steder, hvor der er mennesker i nærheden. Rotter er nemlig altædende, så længe der er næring at hente.

Skulle uheldet være ude

Skulle du støde på en rotte på din ejendom, så er du forpligtet til at anmelde det til kommunen. Det gælder både døde og levende rotter.

Er rotten død, så fjern den uden at røre ved den. Gør grundigt rent, hvis rotten har været inde i huset, værkstedet eller andre steder I opholder jer, så du mindsker risikoen for smitte.

Er du i tvivl, om du har rotter, så anskaf dig en eller flere rottefælder.

Har du rotter i kloakken, er det sværere for dig at klare selv. Så skal du have fat i en kloakmester, der kan undersøge din kloakledning og vejlede dig til at få rotterne bekæmpet.

Læs mere om rottebekæmpelse i kloaksystemet på danskekloakmestre.dk.

Sådan undgår du rotter

Skal du undgå rotter, er det vigtigt, at du ikke ”tilbyder” dem noget at spise.

  • Smid affald i den lukkede affaldsspand med det samme
  • Få en kompostbeholder i stedet for at bruge åben kompostbunke
  • Pas på med fuglefoder – på foderbrætter i træer og lignende
  • Klip tæt bevoksning tæt på huset ned – rotter kan klatre
  • Hav ikke gamle ting og rod liggende, som rotterne kan gemme sig i
  • Hold dine vandlåse rene både i køkken, badeværelse og kælder

Affald er lig med mad for rotter. Madaffald er endda på listen over livretter, og det er fuglefoder også. Derfor er det vigtigt, at du ikke har en ”mellemstation” for skraldet i køkkenet, inden det kommer ud i affaldsspanden, og at du ikke fodre fuglene, så rotter kan få fat i det.

Har du en kompostbunke med lækre æggeskaller, overmoden frugt og ”trætte” grøntsager, så er det virkelig namnam for rotter.

Rotter er rigtig gode til at klatre i tæt beplantning. Og kan de komme ind i dit hjem uden at skulle gnave sig igennem, er det væsentligt lettere for dem. Rotter er nemlig heller ikke dumme.

Derfor gemmer rotter sig også, hvis det er muligt. Så undgå at have skrammel liggende, som rotterne kan bruge som et hjem og måske yngleplads.

Rotter lever også i kloakken. Her lever de af dine efterladenskaber, og de kan virkelig gøre stor skade på dine installationer, og så kan de jo også komme ind i dit hjem ad den vej. Så husk at holde dine vandlåse rene, så rotterne ikke bliver tiltrukket.