Minecookies.org

4 gode varmekilder til opvarmning af boligen

Skift af varmekilde hører til en af de dyrere renoveringer af boligen, ligesom opvarmning af boligen fylder godt på privatbudgettet i de fleste husholdninger. Oftest kan der dog være store besparelser at hente på varmebudgettet ved at skifte varmekilde. Men hvilke muligheder er der for mere økonomiske og miljøvenlige varmekilder i et enfamiliehus i dag? Læs med og får svar!

Bruger du el eller olie til opvarmning af din bolig i dag, ved du sikkert allerede, at der er mange penge at spare ved at skifte varmekilde. Som en ekstra sidegevinst er du samtidig sikker på at få en meget mere miljøvenlig varmekilde og et langt mindre CO2-udslip end i dag, uanset hvilken anden varmekilde du vælger.

Hvilke varmekilder kan du vælge?

Bor du i et traditionelt enfamiliehus, har du rigtig mange alternative valgmuligheder, hvis du vil skifte varmekilde. Prisen på skiftet afhænger dog af, hvor omfattende ændringer du skal foretage på den eksisterende varmeinstallation. Samt hvor omfattende etableringsarbejdet er i forbindelse med den nye varmekilde.

Træpiller

Et træpillefyr er det billigste at skifte til, hvis du anvender et oliefyr som varmekilde i dag. Alt hvad du skal gøre, er at erstatte oliefyret med et pillefyr. Radiatorer, rørføring og termostatstyring kan genbruges. Det gør også arbejdslønnen til skiftet meget lille.

Træpillefyr findes i flere forskellige prisklasser. Prisen afhænger helt af anlæggets størrelse, hvordan træpillerne fyres ind i pillefyret, samt hvor meget automatik og forbrugsbesparende installationer fyret anvender.

Forskellige træpillefyr

Det klassiske pillefyr består af en stoker-kedel, hvor træpillerne fyres ind i brændkammeret fra et magasin ved hjælp af en snegl. Magasinet skal så fyldes med piller hver eller hver anden dag, ligesom der skal tages aske og eventuelle slagger ud af brændkammeret med jævne mellemrum. Typisk mindst en gang om ugen.

De nyere stokerfyr har dog mulighed for automatisk tømning af aske. Ligesom med træpillerne sker det med en snegl, der kører asken ud i et magasin. Det skal så til gengæld også tømmes regelmæssigt.

De mere avancerede træpillefyr anvender et meget mindre brændkammer, hvor træpillerne praktisk talt indføres enkeltvis. Det kræver en masse ekstra mekanik og styring, men giver et meget mere økonomisk forbrug af træpiller, end du har med stoker-versionen. Samtidig bliver askeproduktionen også meget lavere.

Luft til luft varmepumpe

Kører du med elvarme i dag, kan du skære en væsentlig luns af elregningen af, ved at installere en eller flere luft til luft varmepumper i stedet. De omdanner varmen i udeluften til indendørs varme ved hjælp af en varmepumpe, der bedst kan beskrives som et omvendt køleskab.

Ved at bruge et kølemiddel med et ekstremt lavt kogepunkt, trækker varmepumpen varme ud af udeluften ved hjælp af en udendørs enhed – også selv om der er frostgrader udenfor. Varmen afgives så til luften indenfor ved hjælp af indendørsenheden.

Luft til luft varmepumpen bruger dog stadig strøm. Både til driften og til opvarmningen. Strømforbruget er dog meget lavere end ved traditionel elvarme. En effektiv, moderne luft til luft varmepumpe giver omkring 5 gange så meget energi, som du tilfører i form af el. Så besparelsen på elregningen er bestemt til at få øje på.

Luft til vand varmepumpe

Luft til vand varmepumpen fungerer på samme måde som luft til luft varmepumpen. Men i stedet for at afgive varmen til indendørsluften, overføres den i stedet til din vandbaserede centralvarmeinstallation.

Det gør luft til vand varmepumpen til en stort set lige så let erstatning for dit oliefyr som et træpillefyr. Udgifterne til etableringen af det nye varmepumpeanlæg er dog noget højere, fordi den kræver opsætning af både en inden- og udendørs enhed.

Ligesom luft til luft varmepumpen anvender luft til vand varmepumpen en del strøm. Men på samme måde som sin luftbaserede fætter, giver luft til vand varmepumpen omkring 5 gange så meget energi, som du tilfører den i form af strøm.

Jordvarme

Jordvarme anvender varmen i iorden til at opvarme din bolig med. Det foregår på samme måde som med en luft til vand varmepumpe. Det gør jordvarme til en oplagt erstatning for en oliebaseret centralvarmeinstallation.

Anlægningsudgifterne er dog meget, meget større, da udendørsanlægget skal graves ned i en meters dybde i jorden. Her skal der typisk bruges omkring 400 kvadratmeter have eller andet udenomsareal til et enfamiliehus på omkring 120 kvadratmeter. Så hvis du vil have jordvarme, skal du være klar til at få gravet stort set hele haven op.

Jordvarmen kan dog også skydes langt ned i jorden, så der ikke skal graves så meget op. Men udgifterne til det er noget større end at grave jordvarmen ned over et større areal i haven.

Over tid giver jordvarme den største besparelse på varmeregningen. Men på grund af de høje etableringsomkostninger, er du enten længere eller lige så lang tid om at tjene anlægget hjem end de andre løsninger.

Hvilken varmekilde skal du så vælge?

Som du kan se, er der meget stor forskel på udgiftsniveauet, alt efter om hvilken varmekilde du vælger at skifte til. For hvor træpillefyret stort set bare kan sættes ind i stedet for f.eks. det eksisterende oliefyr, kræver de andre varmekilder noget mere etableringsarbejde.

Det er heller ikke altid, du kan nøjes med kun at udskifte selve varmekilden. Vælger du f.eks. at gå fra elvarme til pillefyr, skal du udover selve varmekilden også udskifte alle elradiatorerne med vandbaserede radiatorer eller gulvvarme.

Det gør det svært at pege på en bestemt varmekilde som den bedste erstatning, uden at kende alle de parametre, der gælder for din bolig.

Så skal du foretage det mest fornuftige valg, anbefaler vi derfor, at du tager fat i de forskellige uvildige energirådgivere, der findes over hele landet. De kan analysere og vurdere dit behov og udpege den varmekilde, der giver dig den største besparelse på dine varmeudgifter.

Læs om flere varmekilder til opvarmning af boligen her.