Minecookies.org

Tyverisikring af bolig

Dette indlæg er skrevet min kollega Ib, som har personlige erfaringer med indbrud i sit private hjem, og dermed også har gjort sig en masse tanker om indbrudssikring af private hjem.

Nu overlader jeg ordet til Ib som vil fortælle om tyverisikring af bolig.

Indledning

Vi er i dag en gruppe, som har været ramt af et indbrud i hjemmet med de ærgrelser dette bevirker.

Du kan efterfølgende læse om mine overvejelser om tyverisikring af bolig og om at være et skridt foran tyven – om muligt.

Nedenfor er en lille drejebog over, hvad jeg burde have lavet af overvejelser og handlinger for at undgå eller minimere konsekvenserne.

Find en tyverialarm hos Verisure.dk.

Tyvens motivation og hvordan du kan undgå at tyven finder dig

Min påstand er, at en tyv ønsker at skaffe det maksimale udbytte med mindst mulig besvær. Der er selvfølgelig undtagelser udenfor pædagogisk rækkevidde.

Du kan aktivt påkalde dig en tyvs søgelys ved at udstille din rigdom for alles åsyn, eller du kan vidt og bredt fortælle om dine fremtidige planer og ferier på din arbejdsplads, i din omgangskreds eller på sociale medier.

Du kan ikke ændre på dit hjems geografiske placering; men du kan være opmærksom på tyvens værktøjer til at finde dig.

Jeg tror, at en række tyve eller disses bagmænd bruger samme indgangsvinkler, som vi alle anvender i dagligdagen, nemlig

 • Google/sociale medier: billeder/omtaler
 • Via din arbejdsplads/arbejdskalender: tidspunkt for ferier og anden planlagt fravær fra hjemmet
 • Aviser: salgsannoncer, dødsannoncer
 • Via din omgangskreds: fortællinger, sladder

Via sund fornuft kan du gøre en del for at undgå at komme i tyvens søgelys.

Undgå derfor at tyven får kendskab til dine planer og sørg for at dine ”interessante tyveriobjekter” ikke er synlige i den digitale og den fysiske verden.
Som minimum bør dyr lyd/video/computer udstyr ikke være synlige fra normale færdselsårer eller kunne betjenes via fjernbetjening uden for huset og afsløre deres eksistens, når huset er forladt.

Første trin i at undgå indbrud er derfor almindelig sund fornuft i dagligdagen.

Hvis tyven har fundet dig

Fysisk tyverisikring af bolig

Hvis en tyv har sat sig for at bryde ind i dit hjem, kan du ikke forhindre dette, men du kan gøre det meget besværligt.

Begynd med at lave en god ydre skalsikring – vinduer og døre med gode moderne låse – gerne låsestifter i 2 dimensioner og få ubetinget låsekasserne ekstra sikret og omgivelserne omkring låsepunkter forstærkede. Større vinduer og døre bør sikres, således at disse låses indefra med nøgle og ikke kan åbnes indefra af en tyv.

Kort sagt besværligt at komme ind og efterfølgende besværligt at få evt. effekter ud af huset.

Gå en tur omkring bygningen og udpeg de døre/vinduer, som virker mest attraktive for en tyv. Disse skal sikres bedst.

Overvej om der er teleindføringer/el- indføringer, som kan saboteres og dermed afbryde evt. alarm og strøm/lys før der sker indbrud.

Alarmsystem

Ud fra en økonomisk prioritering ville jeg overveje følgende tiltag til tyverisikring af bolig:

 1. at skabe lys, som aktiveres ved persontrafik på steder, hvor indbrud vil være nærliggende.
 2. alarmsystem inde i boligen med rumovervågning
 3. videoovervågning udenfor bygning
 4. videoovervågning indenfor

Kommentar 1

Det vil for de fleste være afskrækkende at stå fuldt oplyst og foretage et indbrud og vide, at man har aktiveret en sensor. Derfor skal lys og sensorer installeres så højt og ufremkommeligt, at disse ikke kan saboteres. Sensorer/lys  i 3 meters højde kan f.eks. nemt ødelægges med en stang. Sørg helst for at sensorer krydsdækker.

Kommentar 2

Der findes i dag gode og billige alarmsystemer, hvor kvaliteten af alarmen er OK. Desværre opsættes en del alarmer ”sjuskede” og kunderne oplever derfor falsk tryghed.
Den ”kloge” indbrudstyv ved at han har ca. 30 sekunder til at lokalisere alarmanlægget og ødelægge dette, hvilket er ret enkelt. Din opgave er at forsinke tyven, således at alarmen når frem til dig eller alarmcentral via teleforbindelse.

Personligt har jeg oplevet, at tyven forsøgte indtrængen i mit hjem gennem en vinduesdør, der dog var sikret med lås mod åbning indefra og udefra. Konsekvensen var at ødelægge glasset og kravle igennem den ødelagte termorude, nå indenfor og blive mødt af et lydniveau på 120 Db fra både den indre og den ydre alarm. Dernæst ikke kunne passivere alarmen eller åbne døre for ”kammeraterne”, som stod udenfor i sneen.
Holdet forlod huset uden at stjæle noget, men havde større held i nabokvarteret – Politiet kunne følge deres færden i sneen.

Gør indbrud uinteressant

Overordnet kan indbrud gøres uinteressant ved at risikoen og udbyttet ikke står mål med indsatsen.

Du kan annoncere for tyven (vinduesmærkater, fortælle omgangskreds), at

 • Indbo er tyverimærket
 • Der forefindes alarmsystem
 • Naboovervågning
 • Hunden bider

Giv tyven dårlige arbejdsforhold

 • Skab gode oversigtsforhold omkring huset, så der ikke er steder hvor en tyv diskret kan bryde ind

Gode vaner

Selvom vi har gjort foranstaltninger for at undgå et indbrud, er det i sidste ende vore egne mangler på gode vaner, som giver problemer:

 • Har jeg fået hele huset aflåst alle steder?
 • Døre/vinduer låst indefra med nøgle?
 • Fik jeg alarmen koblet til?
 • Fik vi særlige værdigenstande indlagt i stålsikkerhedsskabet?
 • Fik vi stålsikkerhedsskabet aflåst og nøglen anbragt på et ikke findbart sted?
 • Fik vi naboen orienteret om, at vi er borte?
 • Har vi lavet backup på vore PC-ere , før vil lægger disse frit fremme til tyven?

Udstyr til tyverisikring af bolig

Ved indbrudssikring af private hjem, er der en lang række produkter og sikkerhedsudstyr, som du kan overveje. Flere af dem er omtalt i dette indlæg.

Det er f.eks. følgende produkter:

Hvis tyveriet lykkes

Der er efter et indbrud en oprydningsproces.

Er man ikke selv i stand til skadeslukning er det rart med professionel hjælp eller nabohjælp.

Herefter forestår opgørelse af skaden, som igen kan være vanskelig, da mange hverken har en hel- eller deloversigt over egne ejendele og disses stand og værdi.
Dette gør bestemt ikke forhandlingerne med forsikringen nemmere, idet disse selvfølgelig kun vil erstatte effekterne, som vi kan bevise, at vi ejede.

Det tab, som de fleste uvægerligt vil pådrage sig igennem aftalen med forsikringsselskab og besværet med genanskaffelse, bør være en meget stor motivationsfaktor for at undgå at få et indbrud.

Så derfor: tag dine forholdsregler!